D3D11-compatible GPU: 8 cách fix trên Windows 10/11

D3D11-compatible GPU: 8 cách fix trên Windows 10/11

Trở về Blog | Đăng bởi vào ngày 23/09/23

Chia sẻ bài viết :

D3D11-compatible GPU là lỗi phổ biến liên quan đến game xảy ra trên cả Windows 10 và 11. Bạn sẽ thường thấy lỗi này khi khởi động một số trò chơi.

Với thông báo A D3D11-compatible GPU (feature level 11, shader model-5) is required to run the engine, bạn sẽ không thể vào game. Trong trường hợp này phải làm thế nào, hãy cùng bài viết khắc phục lỗi D3D11-compatible GPU nhé.

Nguyên nhân gây ra lỗi D3D11-compatible GPU

Lỗi D3D11-compatible GPU xuất hiện khi máy tính không có một card đồ họa tương thích với DirectX 11 (D3D11). Đây là lỗi phổ biến khi chạy các ứng dụng hoặc trò chơi yêu cầu DirectX 11 trên một máy tính không có card đồ họa đủ mạnh hoặc không hỗ trợ DirectX 11. Ngoài ra còn một số nguyên nhân gây ra lỗi này:

Cách fix lỗi D3D11-compatible GPU trên Windows

1. Cập nhật Windows

Khi cập nhật Windows, máy tính cũng sẽ cập nhật DirectX. Điều này là rất quan trọng bởi DirectX là một API hỗ trợ đồ họa.

Ngoài ra, nếu có bất kỳ bản cập nhật tùy chọn nào, hãy nhấn vào nút Download and install.

2. Quét file hệ thống

3. Thiết lập game sử dụng Card đồ họa rời

Máy tính của bạn có cả Card đồ họa rời và tích hợp? Nếu đúng là như vậy, hãy chắc chắn rằng game xảy ra lỗi đang sử dụng GPU rời.

4. Cập nhật driver

5. Repair hoặc Update Visual C++ Redistributables

Lỗi D3D11-compatible GPU đôi khi có thể xảy ra do thiếu hoặc các thư viện Microsoft Visual C++ Redistributable bị hỏng.

Nếu máy tính của bạn cài đặt thiếu Visual C++ Redistributables.

6. Cài đặt DirectX Runtime Libraries

Di chuyển đến https://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=35, sau đó nhấn vào nút Download.

fix lỗi d3d11 compatible gpu windows 11

Sau khi tải xong, tiến hành cài đặt bình thường.

fix lỗi d3d11 compatible gpu windows 12

7. Thiết lập game sử dụng DirectX 11

Trên Epic Games
Trên Steam

8. Tăng RAM ảo

BÀI VIẾT LIÊN QUAN