Cách tắt thông báo hoàn toàn từ Google Chrome

Cách tắt thông báo hoàn toàn từ Google Chrome

Trở về Blog | Đăng bởi vào ngày 10/12/23

Chia sẻ bài viết :

Thông báo của Google Chrome giúp bạn biết về các sự kiện quan trọng như email, các cuộc hẹn trên lịch, tin tức cập nhật,… Tuy nhiên không phải thông báo nào bạn cũng muốn nhận. Vậy làm thế nào để tắt một phần hoặc hoàn toàn thông báo từ Google Chrome, hãy cùng bài viết tìm hiểu nhé.

Thông báo trên Chrome hoạt động như thế nào

Thông báo trên Chrome hoạt động dựa trên công nghệ Push Notification. Khi truy cập vào một trang web và cho phép nhận thông báo, trình duyệt sẽ gửi yêu cầu đăng ký thông báo đến máy chủ của trang web.

Khi có thông báo mới, máy chủ sẽ gửi thông báo đến trình duyệt của bạn thông qua dịch vụ Push Notification của Chrome. Trình duyệt sẽ hiển thị thông báo lên màn hình của bạn dưới dạng một cửa sổ nhỏ hoặc một biểu tượng trên thanh tác vụ.

Khi nhâp vào thông báo, trình duyệt sẽ mở trang web liên quan đến thông báo đó. Bạn có thể quản lý các thông báo đã nhận thông qua cài đặt của trình duyệt.

Cách tắt thông báo từ Google Chrome

Windows Settings

Chrome Settings

Tắt chrome extension

BÀI VIẾT LIÊN QUAN