Hướng dẫn fix lỗi 0x800706be trên Windows 10

Hướng dẫn fix lỗi 0x800706be trên Windows 10

Trở về Blog | Đăng bởi vào ngày 23/11/22

Chia sẻ bài viết :

Khi cập nhật hệ điều hành thông qua Windows Update đôi khi bạn sẽ gặp phải lỗi 0x800706be. Trong trường hợp này, bạn sẽ không thể cài đặt các bản cập nhật đến từ Microsoft. Vậy làm thế nào để khắc phục lỗi Windows Update 0x800706be.

Lỗi 0x800706be là gì?

Bạn sẽ thường gặp mã lỗi này khi cập nhật hệ điều hành thông qua Windows Update. Ngoài ra bạn cũng có thể thấy lỗi 0x800706be trên một số ứng dụng như Excel hay kể cả cài đặt driver.

Nguyên nhân dẫn đến lỗi này là do lỗi file hệ thống hoặc hệ điều hành gặp vấn đề gì đó. Dưới đây là một số biến thể của lỗi 0x800706be:

Cách fix lỗi 0x800706be trên Windows 10

Trước khi thử các phương pháp phía dưới, bạn nên thực hiện một số cách đơn giản sau đây:

1. Quét registry

2. Xóa thư mục Software Distribution

3. Chạy Windows Troubleshooter

4. Khởi động lại Windows Update service

Nhấn phím cửa sổ, gõ cmd và chọn Run as administrator để mở Command Prompt dưới quyền Admin.

Chạy lần lượt các dòng lệnh dưới đây:

net stop bits net stop wuauserv net stop appidsvc net stop cryptsvc.
fix lỗi 0x800705b4 trên windows 10 11 1

Sau khi ngừng tất cả các dịch vụ trên, việc tiếp theo bạn cần làm đó là xóa một tệp tin. Thực thi dòng lệnh dưới đây:

Del "%ALLUSERSPROFILE%ApplicationDataMicrosoftNetworkDownloaderqmgr*.dat"

Tiếp tục chạy dòng lệnh sau:

cd /d %windir%system32

Bây giờ bạn khởi động lại tất cả các tệp tin BITS (Background Intelligent Transfer Service). Chạy các dòng lệnh dưới đây:

 • regsvr32.exe oleaut32.dll
 • regsvr32.exe ole32.dll
 • regsvr32.exe shell32.dll
 • regsvr32.exe initpki.dll
 • regsvr32.exe wuapi.dll
 • regsvr32.exe wuaueng.dll
 • regsvr32.exe wuaueng1.dll
 • regsvr32.exe wucltui.dll
 • regsvr32.exe wups.dll
 • regsvr32.exe wups2.dll
 • regsvr32.exe wuweb.dll
 • regsvr32.exe qmgr.dll
 • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
 • regsvr32.exe wucltux.dll
 • regsvr32.exe muweb.dll
 • regsvr32.exe wuwebv.dll
 • regsvr32.exe atl.dll
 • regsvr32.exe urlmon.dll
 • regsvr32.exe mshtml.dll
 • regsvr32.exe shdocvw.dll
 • regsvr32.exe browseui.dll
 • regsvr32.exe jscript.dll
 • regsvr32.exe vbscript.dll
 • regsvr32.exe scrrun.dll
 • regsvr32.exe msxml.dll
 • regsvr32.exe msxml3.dll
 • regsvr32.exe msxml6.dll
 • regsvr32.exe actxprxy.dll
 • regsvr32.exe softpub.dll
 • regsvr32.exe wintrust.dll
 • regsvr32.exe dssenh.dll
 • regsvr32.exe rsaenh.dll
 • regsvr32.exe gpkcsp.dll
 • regsvr32.exe sccbase.dll
 • regsvr32.exe slbcsp.dll
 • regsvr32.exe cryptdlg.dll

Sau khi restart tất cả các tệp tin BITS xong, chạy dòng lệnh sau để restart Winshock:

netsh winsock reset

Bây giờ bạn cần khởi động các service đã tạm dừng ở bên trên

net start bits net start wuauserv net start appidsvc net start cryptsvc

Đóng Command Prompt và khởi động lại PC.

5. Cài đặt update thủ công

BÀI VIẾT LIÊN QUAN