[BSoD Error]MAXIMUM WAIT OBJECTS EXCEEDED: Hướng dẫn fix trên Windows

[BSoD Error]MAXIMUM WAIT OBJECTS EXCEEDED: Hướng dẫn fix trên Windows

Trở về Blog | Đăng bởi vào ngày 31/12/22

Chia sẻ bài viết :

Lỗi màn hình xanh 0x0000000C MAXIMUM WAIT OBJECTS EXCEEDED có thể xuất hiện khi bạn cài đặt một phần mềm hoặc lắp đặt linh kiện mới cho máy tính. Ngoài ra lỗi BSoD này cũng có thể do chương trình con bị lỗi hoặc bị xóa.

Hướng dẫn fix lỗi MAXIMUM WAIT OBJECTS EXCEEDED trên Windows

1. Quét hệ thống

2. Kiểm tra ổ cứng

3. Cập nhật driver thiết bị

4. Cập nhật Windows

5. Tắt kết nối Remote Desktop

6. Cài lại Win

Nếu tất cả các cách trên đều không có hiệu quả thì có lẽ bạn cần cài lại Win. Bằng cách này thì lỗi MAXIMUM WAIT OBJECTS EXCEEDED chắc chắn sẽ được khắc phục.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN