Hướng dẫn phân biệt các dòng Apple Watch đơn giản nhất

Hướng dẫn phân biệt các dòng Apple Watch đơn giản nhất

Trở về Blog | Đăng bởi vào ngày 31/07/22

Chia sẻ bài viết :

Nếu nhìn qua thì các mẫu đồng hồ thông minh của Apple rất giống nhau. Vậy làm cách nào để phân biệt chúng. Bài viết sẽ giúp bạn nhận biết các dòng Apple Watch (1st Generation, Series 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, SE) một cách đơn giản và chính xác nhất.

Cách phân biệt các dòng Apple Watch

Để phân biệt các dòng Apple Watch, cách tốt nhất là dựa vào số kiểu máy (model). Và để tìm số model của đồng hồ thì vô cùng đơn giản.

Tuy nhiên khi đã có số máy rồi, việc tiếp theo bạn cần làm đó là tra cứu số model trong danh sách các thế hệ của Apple Watch.

Cách tìm số model của Apple Watch

Để tìm số kiểu máy của Apple Watch, bạn cần sử dụng iPhone đã ghép nối với nó.

Số model sẽ giúp bạn biết được dòng Apple Watch mà mình đang dùng. Tiếp theo bạn tra cứu số kiểu máy và đối chiếu với bảng dưới đây.

Danh sách số model của Apple Watch

Sau khi có được số kiểu máy của Apple Watch, việc còn lại của bạn là đối chiếu với bảng dưới đây để biết mình đang dùng mẫu đồng hồ thông minh nào của Apple.

Số modelDòngKích thước (Cao x Rộng x Sâu)Cân nặngMàn hình
A1553Apple Watch 1st Generation (Apple Watch Series 0)38.6mm x 33.3mm x 10.5mm40g1.566” (312 x 390 px; 326 ppi)
A1554Apple Watch 1st Generation (Apple Watch Series 0)42mm x 35.9mm x 10.5mm50g 1.566” (312 x 390 px; 326 ppi)
A1802Apple Watch Series 138.6 mm x 33.3 mm x 10.5mm25 g1.337” (272 x 340 px; 326 ppi)
A1803Apple Watch Series 142.5 mm x 36.4 mm x 10.5mm30 g1.566” (312 x 390 px; 326 ppi)
A1757Apple Watch Series 238.6 mm x 33.3 mm x 11.4mm41.9 g1.337” (272 x 340 px; 326 ppi)
A1758Apple Watch Series 242.5 mm x 36.4 mm x 11.4mm 52.4 g1.566” (312 x 390 px; 326 ppi)
A1816Apple Watch Series 2 Edition39.2mm x 34mm x 11.8 mm 39.6g1.5” (340 x 272 px; ~290 ppi)
A1817Apple Watch Series 2 Edition42.6mm x 36.5mm x 11.4mm45.6 g1.65”(390 x 312 px; ~303 ppi)
A1860, A1889, A1890Apple Watch Series 3 GPS + Cellular38.6 mm x 33.3 mm x 11.4mm42.4 g1.337”(272 x 340 px; 326 ppi)
A1861, A1891, A1892Apple Watch Series 3 GPS + Cellular42.5 mm x 36.4 mm x 11.4mm52.8 g1.566”(312 x 390 px; 326 ppi)
A1858Apple Watch Series 3 GPS38.6 mm x 33.3 mm x 11.4mm42.4 g1.337”(272 x 340 px; 326 ppi)
A1859Apple Watch Series 3 GPS42.5 mm x 36.4 mm x 11.4mm52.8 g1.566”(312 x 390 px; 326 ppi)
A1975, A2007Apple Watch Series 4 GPS + Cellular40 mm x 34 mm x 10.7 mm39.8 g1.533”(324 x 394 px; 326 ppi)
A1976, A2008Apple Watch Series 4 GPS + Cellular44 mm x 38 mm x 10.7mm47.9 g1.78”(368 x 448 px; 326 ppi)
A1977Apple Watch Series 4 GPS40 mm x 34 mm x 10.7 mm39.8 g1.533”(324 x 394 px; 326 ppi)
A1978Apple Watch Series 4 GPS44 mm x 38 mm x 10.7mm47.9 g1.78”(368 x 448 px; 326 ppi)
A2094, A2159Apple Watch Series 5 GPS + Cellular40 mm x 34 mm x 10.7 mm40.6 g1.533”(324 x 394 px; 326 ppi)
A2095, A2157Apple Watch Series 5 GPS + Cellular44 mm x 38 mm x 10.7 mm47.8 g1.78”(368 x 448 px; 326 ppi)
A2092Apple Watch Series 5 GPS40 mm x 34 mm x 10.7 mm40.6 g1.533”(324 x 394 px; 326 ppi)
A2093Apple Watch Series 5 GPS44 mm x 38 mm x 10.7 mm47.8 g1.78”(368 x 448 px; 326 ppi)
A2353, A2355Apple Watch SE GPS + Cellular40 mm x 34 mm x 10.4 mm30.5 g1.533”(324 x 394 px; 326 ppi)
A2354, A2356Apple Watch SE GPS + Cellular44 mm x 38 mm x 10.4 mm36.4 g1.78”(368 x 448 px; 326 ppi)
A2351Apple Watch SE GPS40 mm x 34 mm x 10.4 mm30.5 g1.533”(324 x 394 px; 326 ppi)
A2352Apple Watch SE GPS44 mm x 38 mm x 10.4 mm36.4 g1.78”(368 x 448 px; 326 ppi)
A2293, A2375Apple Watch Series 6 GPS + Cellular40 mm x 34 mm x 10.4 mm30.5 g1.533”(324 x 394 px; 326 ppi)
A2294, A2376Apple Watch Series 6 GPS + Cellular44 mm x 38 mm x 10.4 mm36.5 g1.78”(368 x 448 px; 326 ppi)
A2291Apple Watch Series 6 GPS40 mm x 34 mm x 10.4 mm30.5 g1.533”(324 x 394 px; 326 ppi)
A2292Apple Watch Series 6 GPS44 mm x 38 mm x 10.4 mm36.5 g1.78”(368 x 448 px; 326 ppi)
A2475Apple Watch Series 7 GPS + Cellular41mm x 35mm x 10.7mmAluminum: 32.0g
Stainless Steel: 42.3g
Titanium: 37.0g
352 x 430 px
A2477Apple Watch Series 7 GPS + Cellular45mm x 38mm x 10.7mmAluminum: 38.8g
Stainless Steel: 51.5g
Titanium: 45.1g
1.9”(396 x 484px;~326 ppi )
A2473Apple Watch Series 7 GPS41mm x 35mm x 10.7mmAluminum: 32.0g
Stainless Steel: 42.3g
Titanium: 37.0g
352 x 430 px
A2474Apple Watch Series 7 GPS45mm x 38mm x 10.7mmAluminum: 38.8g
Stainless Steel: 51.5g
Titanium: 45.1g
1.9”(396 x 484px;~326 ppi )
A2476Apple Watch Series 7 GPS + Cellular41mm x 35mm x 10.7mmAluminum: 32.0g
Stainless Steel: 42.3g
Titanium: 37.0g
352 x 430 px
A2478Apple Watch Series 7 GPS + Cellular45mm x 38mm x 10.7mmAluminum: 38.8g
Stainless Steel: 51.5g
Titanium: 45.1g
1.9”(396 x 484px;~326 ppi )

BÀI VIẾT LIÊN QUAN