5 cách xóa thư mục Windows.old trên Windows 7/8/10/11 cực kỳ hiệu quả

5 cách xóa thư mục Windows.old trên Windows 7/8/10/11 cực kỳ hiệu quả

Trở về Blog | Đăng bởi vào ngày 15/10/22

Chia sẻ bài viết :

Thư mục Windows.old xuất hiện sau khi người dùng nâng cấp hệ điều hành(ví dụ từ 7 lên 10). Nó chứa tất cả những tệp tin của phiên bản Windows trước đó và nằm trong ổ cứng bạn cài đặt Win (thường là ổ C).

Việc giữ thư mục Windows.old trong ổ cứng không chỉ gây tốn rất nhiều bộ nhớ mà còn làm ảnh hưởng đến hiệu năng của máy tính. Vì thế bạn nên xóa thư mục này đi.

Thư mục Windows.old là gì?

Khi cập nhật Windows 7/8/10 lên một phiên bản mới hơn, những cài đặt Windows trước đó của người dùng sẽ được chuyển đến một thư mục mới có tên là Windows.old. Thư mục này còn được coi là bản backup của bạn trước khi nó bị xóa trong vòng 30 ngày.

Bạn sẽ tìm thấy những thiết lập cũ trong C:\Windows.old\System32\config. Những tệp tin cá nhân (Cookies, Start Menu, UserData,…) sẽ nằm trong C:\Windows.old\System32\Users.

Các xóa thư mục Windows.old

Windows.old thường chiếm khoảng 10GB dung lượng ổ cứng, tùy thuộc vào cài đặt Windows trước đó của bạn. Bạn sẽ băn khoăn liệu có thể xóa thư mục này đi để tiết kiệm dung lượng ổ cứng hay không. Và nếu xóa được thì làm thế nào để xóa nó.

Một số lưu ý trước khi xóa thư mục Windows.old

Hiển thị thư mục Windows.old

Windows.old được coi là một tệp tin hệ thống. Nếu đã cài đặt ẩn các tệp tin hệ thống, bạn cần làm hiển thị thư mục này để lấy trước các file quan trọng.

Sao lưu những tệp tin quan trọng từ Windows.old

Trước khi xóa Windows.old, tốt nhất bạn nên sao lưu những tệp tin quan trọng từ thư mục này.

1. Sử dụng Disk Cleanup

2. Sử dụng Config Storage Sense

3. Sử dụng Temporary files settings

4. Sử dụng Command Prompt

5. Sử dụng CCleaner

Giả sử máy tính của bạn đã cài ứng dụng CCleaner.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

cách hiện file folder ẩn trên Windows
Hiện file ẩn trên Windows 7/10/11

Đăng bởi vào ngày 25/04/23 trong Tất cả, Windows